Đưa tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Mô hình áp dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật Từ năm 2001 đến nay, các đơn vị trên địa bàn tỉnh, với sự phối hợp của các cơ quan khoa học trung ương, đã thực hiện 17 đề tài, dự án nghiên... Read More | Share it now!