79 lượng rác thải nhựa đang vật vờ trong tự nhiên

79% lượng rác thải nhựa đang vật vờ trong tự nhiên. Tỉ lệ khối lượng rác thải nhựa trong đại dương đã bằng 1/5 lượng cá. Bỉm tã, nilong từ băng vệ sinh có thể tồn tại 450 năm, các mẹ dùng cốc nguyệt san là đã góp phần bảo vệ môi trường cho con mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *