Anh sẽ về thăm dòng nước Hoài giang, Thăm phố cổ hôm hoa đăng giăng lối, Thăm chùa Cầu soi mình trong nắng mới, Và…

Anh sẽ về thăm dòng nước Hoài giang
Thăm phố cổ hôm hoa đăng giăng lối
Thăm chùa Cầu soi mình trong nắng mới
Và thăm em chiều tóc rối đợi chờ.
Anh sẽ về viết muôn dặm tình thơ
Rưới mật nhớ lên bờ khô nắng hạn
Anh sẽ về dìu em vào vô tận
Chén Hồng Đào mình cạn hết đời nhau.
Mới đó 2 năm kìa Út, Thảo ơi…

5 bình luận về “Anh sẽ về thăm dòng nước Hoài giang, Thăm phố cổ hôm hoa đăng giăng lối, Thăm chùa Cầu soi mình trong nắng mới, Và…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *