Hôm nay có thời gian ngồi đọc tạp chí Forbes Việt Nam số ra tháng 1 2019

Hôm nay có thời gian ngồi đọc tạp chí Forbes Việt Nam số ra tháng 1/2019.
Tạp chí tháng này nói về các Tập đoàn kinh tế gia đình tại Việt Nam và thế giới. Miệt mài đọc từ sáng đến chiều, cảm thấy sự hào hứng bên trong con người minh khi trải qua một loạt các thời kỳ phát triển của các tập đoàn lớn tại Việt Nam hiện nay.
Minh rất may mắn khi được tiếp xúc trực tiếp với một số doanh nhật to lớn này, được học được nghe chia sẽ từ những Vị ấy. Nó là những kiến thức thực tiễn vô cùng quý báo cho chặn được lập nghiệp của mình hiện tại và trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *