Một giọt máu đào hơn ao nước lã

“Một giọt máu đào hơn ao nước lã”
Nếu tính thế thì sáng nay em cũng bị hút mất tầm biển Đồ Sơn hay Quất Lâm nước zoài chứ Hồ Tây chửa đủ tuổi :))))))
“Một giọt máu bằng sáu bát cơm”
Quy ra thóc thì cũng mất mấy mẫu ruộng mới đủ cơm bù vào đấy?
Muỗi, địa chủ sợ đèo tốn thóc và tốn nước. Thiếu thóc ta bóc lột tá điền, thiếu nước ta khoan giếng. Ơ kìa.
Nhưng mà từ sáng đến giờ chưa có miếng bỏ mồm mà phải tung tăng làm các xn và chụp chiếu, địa chủ cũng đói rã họng zoài ?

4 bình luận về “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *