Một lòng mỏi mệt không nài Cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa

Một lòng mỏi mệt không nài
Cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa
Cha lành vốn thiệt Di Đà
Soi hào quang tịnh chói lòa thân con
Thẳm sâu ơn Phật hằng còn
Con nay Chánh niệm lòng son một bề
Nguyện làm nên đạo Bồ Đề
Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương
Diệu Tịnh kính chúc quý thầy quý Phật tử tinh tấn tu hành gìn giữ ba nghiệp thanh tịnh được sống trong ánh quang minh của mười phương Phật
Nguyện cầu Hồng Ân chư Phật từ bi gia hộ độ cho Pháp giới chúng sinh bỏ việc ác làm việc lành nguyện cùng chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

12 bình luận về “Một lòng mỏi mệt không nài Cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *