MƯA BUỒN MƯA buồn làm ướt vai tôi RƠI từng sợi nhớ ôi thôi não nề

MƯA BUỒN
MƯA buồn làm ướt vai tôi
RƠI từng sợi nhớ ôi thôi não nề
ƯỚT bờ mi dại còn mê
ĐẪM luôn khoé mắt ê chề lòng đau
BÊN nhau thuở ấy ngọt ngào
THỀM trăng ngả bóng một màu yêu thương
ĐỂ tình sâu nặng luyến vương
CHO yêu thương nhớ đêm trường có nhau
NỖI sầu ai gợi thêm đau
NHỚ người xa nhớ nát nhàu con tim
NHIỀU đêm ôm tưởng bóng hình
THÊM mơ với mộng đôi mình gần nhau
MỖI khi trời đổ mưa rào
NGÀY đêm khắc khoải nép vào bóng đen
MƯA RƠI ƯỚT ĐẪM BÊN THỀM
ĐỂ CHO NỖI NHỚ NHIỀU THÊM MỖI NGÀY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *