NIÊ M ĐAU MÂ T NƯƠ C Ha y no i vê Biê n Đông Cu a ta không co n nư a Ôi gio ng giô ng Tiên Rô ng Sao cu i đâ u nhu c nha Ngươ i ngư dân đa nh ca Không đươ c phe p đi xa Du đo la biê n ca Co n đă c quyê n cu a ta Đă c khu ta i Kha nh Ho a Đa bă t đâ u thư c hiê n Nay đô mo ng dư ng nha Xây nha ma y nhiê t điê n Mă c môi trươ ng ô nhiê m Nha ma y điê n đô t than Thê giơ i ngư ng khai triê n Chi co n ơ Viê t Nam Biê n mi nh bi xâm lăng La nh đa o giư im lă ng Bơ i nga i la m mâ t lo ng Thi ghê ngô i không vư ng Nhă c vê Ba i Tư Chi nh Vơ i gia n khoan Ha i Dương Giă c no đang thôn ti nh Va o tơ i tâ n biên cương Quân đô i tiê p tu c nhươ ng Xu i dân ra ba m biê n Thuyê n cha i mi nh bi thương Ha i gia m sơ không đê n Ha i quân chi nă m bê n No i ca ch kha c ba m bơ Lo tô chư c tiê c yê n Dân chê t đê dân lo Rô i nê u mô t nga y kia Biê n Đông không co n nư a Ta u pha i ke o lên bơ Nă m phơi thân mu c rư a Peter Ly

NIỀM ĐAU MẤT NƯỚC
Hãy nói về Biển Đông
Của ta không còn nữa
Ôi ! giòng giống Tiên Rồng
Sao ! cúi đầu nhục nhã
Người ngư dân đánh cá
Không được phép đi xa
Dù đó là biển cả
Còn đặc quyền của ta
Đặc khu tại Khánh Hòa
Đã bắt đầu thực hiện
Nay đổ móng dựng nhà
Xây nhà máy nhiệt điện
Mặc môi trường ô nhiễm
Nhà máy điện đốt than
Thế giới ngừng khai triển
Chỉ còn ở Việt Nam
Biển mình bị xâm lăng
Lãnh đạo giữ im lặng
Bởi ngại làm mất lòng
Thì ghế ngồi không vững
Nhắc về Bãi Tư Chính
Với giàn khoan Hải Dương
Giặc nó đang thôn tính
Vào tới tận biên cương
Quân đội tiếp tục nhường
Xúi dân ra bám biển
Thuyền chài mình bị thương
Hải giám sợ không đến
Hải quân chỉ nằm bến
Nói cách khác bám bờ
Lo tổ chức tiệc yến
Dân chết để dân lo
Rồi nếu một ngày kia
Biển Đông không còn nữa
Tàu phải kéo lên bờ
Nằm phơi thân mục rữa
Peter Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *