SẦU ƠI Sầu ơi mi đã chín chưa Mà sao mi cứ như vừa trổ hoa Vắt lên cửa sổ lòng ta Đen màu vong phụ hôm qua vẫn còn Ngày đêm gót mỏi chân mòn Phong sương kiếm chút tình con chưa già

SẦU ƠI…!!!
Sầu ơi mi đã chín chưa?
Mà sao mi cứ như vừa trổ hoa
Vắt lên cửa sổ lòng ta
Đen màu vong phụ hôm qua vẫn còn
Ngày đêm gót mỏi chân mòn
Phong sương kiếm chút tình con chưa già
Ậm ờ cử chỉ lén la
Bạc phơ tóc rối vẫn là hư không
Tàu khang chỉ bởi chữ đồng
Tìm kim đáy bể nhọc công mãi còn
Suốt đời biển vẫn không ngoan
Sóng xô bờ cát Dã Tràng vẫn xây
Đến ngày tóc gió thôi bay
Lưng còng chân mỏi hỏi ngày đã xanh
Ngậm cười sầu vẫn lanh quanh
Đeo như đĩa bám trên thành vách kia…???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *