Thời tiết gì mà nóng k ra nóng lạnh không ra lạnh không khí thì ẩm thấp

Thời tiết gì mà nóng k ra nóng lạnh không ra lạnh, không khí thì ẩm thấp. Đã vậy dự báo tối nay gió mùa lại về, mẹ đã có #dầu_tỏi_đen trong nhà phòng bệnh cho bé chưa vậyThời tiết gì mà nóng k ra nóng lạnh không ra lạnh, không khí thì ẩm thấp. Đã vậy dự báo tối nay gió mùa lại về, mẹ đã có #dầu_tỏi_đen trong nhà phòng bệnh cho bé chưa vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *