Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ phát triển sinh kế cho gia đình các trẻ khuyết tật thuộc dự án HSC tháng 7 2018 tổ chức Children of Việt Nam đã giải ngân số tiền 21 000

Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ phát triển sinh kế cho gia đình các trẻ khuyết tật thuộc dự án HSC, tháng 7-2018, tổ chức Children of Việt Nam đã giải ngân số tiền 21.000.000₫ ( Hai mươi mốt triệu đồng y) để hỗ trợ gia đình em Lê Trung Huy, Lê Hoài Nam , mỗi gia đình 8.000.000₫( Tám triệu đồng y) để mua bò chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ gia đình em Lâm Khánh Duy , số tiền 5.000.000₫(Năm triệu đồng y) để mua vật liệu làm chuồng, thức ăn và gà để phát triển kinh tế gia đình. Số tiền trên đã được thường trực Ban quản lý cùng nhóm quản lý đã đi kiểm tra và chi cho gia đình. Chân thành cảm ơn Tổ chức Children of Việt Nam đã quan tâm tạo điều kiện để gia đình có điều kiện phát triển sinh kế bền vững chăm lo cho Các cháu có cuộc sống tốt hơn./.

Một bình luận về “Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ phát triển sinh kế cho gia đình các trẻ khuyết tật thuộc dự án HSC tháng 7 2018 tổ chức Children of Việt Nam đã giải ngân số tiền 21 000”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *