Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT LƯỢC SỬ TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ Tịnh Không pháp sư ban sơ theo học triết học với Đông Phương Mỹ tiên sinh về sau học Phật pháp với đại sư Chương gia và cư sĩ Lý Bỉnh Nam

Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT
LƯỢC SỬ TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ
Tịnh Không pháp sư ban sơ theo học triết học với Đông Phương Mỹ tiên sinh, về sau học Phật pháp với đại sư Chương gia và cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Hai mươi sáu tuổi học Phật, ba mươi tuổi xuất gia, giảng kinh thuyết pháp đến nay trên bốn mươi năm, dấu chân Ngài từng trải trong và ngoài nước rất nhiều, nhất là ở Uùc, Mỹ ,Malaysia, Trung Quốc. Pháp sư thông tông, giáo, thâm nhập thực tiễn, khế lý khế cơ, thâm đắc thuyết pháp tam muội. Mấy năm gần đây, Ngài chuyên tu và chuyên hoằng dương về pháp môn tịnh độ khắp nơi, thành lập các đạo tràng Tịnh Tông Học Hội để hoằng truyền tịnh độ.

20 bình luận về “Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT LƯỢC SỬ TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ Tịnh Không pháp sư ban sơ theo học triết học với Đông Phương Mỹ tiên sinh về sau học Phật pháp với đại sư Chương gia và cư sĩ Lý Bỉnh Nam”

  1. Lành thay, con xin hết lòng thành kính đảnh lễ ĐỨC THẾ TÔN, BẬC A LA HÁN CAO THƯỢNG, ĐỨC PHẬT CHÍNH ĐẲNG GIÁC. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *